Ontdek het Nederlands Dagblad

Missie en Visie

Het verhaal van het Nederlands Dagblad

Het Nederlands Dagblad is een onbeschaamd christelijk nieuwsmerk. We komen vol overtuiging uit voor ons geloof. We zijn niet gebonden aan één kerk, richting of instituut.

Christenen hebben de wereld veel door te geven: geloof, hoop, wijsheid en naastenliefde. Het Nederlands Dagblad informeert hen vanuit een herkenbare christelijke identiteit en op hoog journalistiek niveau over de samenleving, politiek, religie, economie en het christendom wereldwijd. Daarmee helpen en stimuleren wij de lezers vrijmoedig midden in die samenleving te staan.

Bereik

Cijfers en feiten

Maandelijks bereikt het Nederlands Dagblad 850.000 sterk betrokken Nederlanders. De unieke niche heeft een grote aantrekkingskracht op open-minded en betrokken christenen. Hierdoor ligt de leesintensiteit en de leesduur van het ND ver boven het gemiddelde.

Print
+
Online
+
Nieuwsbrieven
+

Leesduur

60% van de lezers leest het ND
iedere dag 30 minuten of langer

Leesintensiteit

85% van de lezers leest dagelijks
de helft of meer van het ND

Maak kennis met de lezers van het Nederlands Dagblad!
Kennismaken
Vragen?